Reductie

Wanneer Inzicht (invalshoek A) is verworven in energiestromen en emissies, kunnen hieraan reductiedoelstellingen worden gekoppeld.

In overleg met de taakgroep zijn er voor Baggerbedrijf de Boer doelstellingen op papier gezet en maatregelen hoe we die doelstellingen willen behalen. Dit alles is ondergebracht in het Energie Management Plan. Hierin wordt de voortgang van de reductiedoelstellingen halfjaarlijks besproken. Om het wat inzichtelijker te maken laten we ook elk jaar de voortgang van de reductie zien. Hierin staat puntsgewijs wat er concreet is bereikt op reductievlak. Om invulling te geven aan onze doelstelling is er een document Besparingsmaatregelen opgesteld waarin de maatregelen met significante besparing verder worden toegelicht, met een berekening van de behaalde CO2-reductie.