Argex

Argex is een licht granulaat van geëxpandeerde Boomse klei, gebakken in een draaioven op 1100 gr. Celsius. De korrels bestaan uit een roodbruine microporeuze buitenkant en een zwarte kern met celvormige structuur. Ze werken drainerend, zijn rotvrij, duurzaam en onbrandbaar. De benodigde korrelsoort is vaak afhankelijk van de beoogde toepassing.

Argex wordt veelvuldig gebruikt bij het bouwrijp maken van terreinen, renovaties van rioleringen en aanbrengen van damwanden en grondkerende constructies.
Argex wordt toegepast in de groensector waar een lichtgewicht ophoging wordt gemaakt en de holle ruimten tussen de korrels, de bomen en planten en het substraat ten goede komt.
Argex vind zijn toepassing o.a.in de utilliteitsbouw waar lichtgewicht prefab panelen worden gebruikt, kruipruimten worden geisoleerd en afgedicht alsmede houten vloeren worden vervangen door met Argex geproduceerde betonnen vloeren.
Argex wordt ook toegepast in de betonsector. Denk hierbij aan licht gewicht beton, zelfverdichtend beton, verpompbare beton en de bouwblokken.

Argex produceert een twintigtal gradaties, waarvan we er een 4-tal benoemen en hun toepassing vinden in de GWW-sector:

Ronde materialen: AR 8/16-340 en AR 4/10-430
Gebroken materialen: AG 4/8-320
Zand: AG 0/4-500

Voor verder informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.