Grond

Grond is een mengsel van verweerd materiaal, dat aan het aardoppervlak of vlak onder het aardoppervlak voorkomt.
Grond bestaat naast water en lucht uit o.a. de volgende vaste stoffen: organische stof, zand, carbonaten, silt en lutum.

Grondmengsels zoals; tuingrond, bemeste tuinaarde, bosgrond, teelgrond, bomengrond etc. zijn specifiek mengsels met gerichte toepassingen.

Dergelijke grondsoorten zijn bij ons verkrijgbaar.

Wij kunnen iedere hoeveelheid franco werk verzorgen; losgestort of in handige Big Bags.